หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ใบสมัคร โครงการบ้านสมเด็จซัมเมอร์คอร์ท 2562

ดาวโหลดใบสมัคร / หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ ชั้น 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) ในวัน และเวลาราชการ
https://drive.google.com/open…

ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมปีที่1/2561

ประการผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนทั่วไป

ห้องเรียน IEP