ไม่มีหมวดหมู่

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1.1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1.2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1.3

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2.1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2.2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2.3

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3.1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3.2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4.1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4.2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5.1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5.2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6.2

ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมปีที่1/2561

ประการผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนทั่วไป

ห้องเรียน IEP

ตารางสอนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 p.1.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2p.1.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3p.1.3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1p.2.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2p.2.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1p.3.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2p.3.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1p.4.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2p.4.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1p.5.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2p.5.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1p.6.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2p.6.2

ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประถมศึกษาปีที่1/1     ประถมศึกษาปีที่1/2

ประถมศึกษาปีที่2       ประถมศึกษาปีที่3

ประถมศึกษาปีที่4        ประถมศึกษาปีที่5

ประถมศึกษาปีที่6

 

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme
gfxshare4u.com gfxshare4u.com