ข่าวประกาศ

ประกาศผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2560

ผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ 
ผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน IEP

 

 

 

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme
gfxshare4u.com gfxshare4u.com