หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) รับสมัครพนักงานทำความสะอาด   

มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

ปฏิบัติงาน :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม)

วันจันทร์-วันศุกร์

คุณสมบัติ

  1. เพศ   :    หญิง หรือ ชาย
  2. อายุ  :    20 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา  :  ไม่จำกัดวุฒิ
  4. ประสบการณ์ :  ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ระดับเงินเดือน 8,690 บาท
  6. ลักษณะการทำงาน :  ทำความสะอาดอาคารเรียนและงานทั่วไป

6.1    คุณสมบัติเพิ่มเติม

สามารถปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักในการบริการ  มีความรับผิดชอบ ขยัน

ซื่อสัตย์และมีความอดทน รักความสะอาด

สวัสดิการ / ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , อาหารกลางวัน , ชุดฟอร์ม

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) อาคาร 31

ชั้น 1 ห้องธุรการ  โทรศัพท์. 024737000 ต่อ 2104 , 2107

ประกาศผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2560

ผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนปกติ 
ผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1  ประเภทห้องเรียน IEP