ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันที่ 19 มกราคม  เป็นวันคล้ายวันพิลาลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงค์ มีข่าวแจ้งนักเรียนทราบดังนี้
1. ให้นักเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6แต่งกายชุดนักเรียน หากมีเรียนว่ายน้ำให้เตรียมชุดว่ายน้ำด้วย
2. ให้นักเรียนพร้อมกันในโรงเรียนในเวลา 7.30 น

:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme