หมวดหมู่: ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันที่ 19 มกราคม  เป็นวันคล้ายวันพิลาลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงค์ มีข่าวแจ้งนักเรียนทราบดังนี้
1. ให้นักเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6แต่งกายชุดนักเรียน หากมีเรียนว่ายน้ำให้เตรียมชุดว่ายน้ำด้วย
2. ให้นักเรียนพร้อมกันในโรงเรียนในเวลา 7.30 น