ประการวันหยุดในช่วงเดือนธันวาคม 2558

เนื่องจากเดือน ธันวาคม มีวันหยุดเป็นจำนวนมาก  ทางโรงเรียนขอแจ้งวันหยุด  ดังนี้

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 โครงการส่งเสริมวิชาการหยุด
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่  10 ธันวาคม 2558 หยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 หยุดเนื่องจากมีการจัดงานปั่นเพื่อพ่อ

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 หยุดโครงการส่งเสริมวิชาการวันเสาร์

Updated: 02-12-2015 — 4:53 PM
:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme
gfxshare4u.com gfxshare4u.com