ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมปีที่1/2561

ประการผลการทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนทั่วไป

ห้องเรียน IEP