Posts: 44

admin

Latest Posts by the Author

 1. Untitled
 2. Untitled
 3. summer course บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 4. Untitled
 5. Untitled
 6. ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมปีที่1/2561
 7. รายการการชำระเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
 8. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่2
 9. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
 10. ประการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
 11. ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 12. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมปีที่1 ปีการศึกษา2561
 13. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 14. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 15. ตารางสอนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
 16. ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
 17. ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
 18. ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 19. bansomdej Summer Course
 20. ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme
gfxshare4u.com gfxshare4u.com