Posts: 50

admin

Latest Posts by the Author

 1. Untitled
 2. Untitled
 3. Untitled
 4. Untitled
 5. ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่1/2562
 6. ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2561
 7. Untitled
 8. Untitled
 9. summer course บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 10. Untitled
 11. Untitled
 12. ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมปีที่1/2561
 13. รายการการชำระเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
 14. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่2
 15. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
 16. ประการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
 17. ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 18. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมปีที่1 ปีการศึกษา2561
 19. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 20. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme
gfxshare4u.com gfxshare4u.com