Posts: 45

admin

Latest Posts by the Author

 1. ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2561
 2. Untitled
 3. Untitled
 4. summer course บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
 5. Untitled
 6. Untitled
 7. ประการผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมปีที่1/2561
 8. รายการการชำระเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560
 9. โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่2
 10. โครงการเรียนฟรี 15 ปี
 11. ประการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
 12. ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 13. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมปีที่1 ปีการศึกษา2561
 14. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 15. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 16. ตารางสอนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
 17. ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
 18. ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
 19. ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 20. bansomdej Summer Course
:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) :: © 2015 Frontier Theme
gfxshare4u.com gfxshare4u.com