Posts: 42

admin

Latest Posts by the Author

 1. รับสมัครพนักงานโรงครัว
 2. ประการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561
 3. ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 4. ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมปีที่1 ปีการศึกษา2561
 5. กำหนดการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2560
 6. กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2560
 7. Untitled
 8. เรียนฟรี15 ปี
 9. ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 10. ตารางสอนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
 11. Untitled
 12. ประกาศหยุดเรียนครึ่งวัน
 13. Untitled
 14. ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
 15. ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบคะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม
 16. ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 17. bansomdej Summer Course
 18. ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 19. ขอแสดงความยินดี
 20. ประกาศผลการทดสอบวัดความพร้อมเข้าศึกษาต่อชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2560
:: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ฝ่ายประถม) :: © 2015 Frontier Theme