หมวดหมู่: งานวิชาการ

ตารางสอบภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6