โครงการอบรมภาคฤดูร้อน “บ้านสมเด็จซัมเมอร์คอร์ส” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สรุปโครงการ

ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
โครงการอบรมภาคฤดูร้อน “บ้านสมเด็จซัมเมอร์คอร์ส” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ เมษายน – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดำเนินงานเสร็จแล้ว

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมภาคฤดูร้อน “บ้านสมเด็จซัมเมอร์คอร์ส” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน

เอกสารประกอบ

ผู้รับผิดชอบ

  • กลุ่มงานวิชาการ